16/11/22  Tin của trường  11
Nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, toàn dân rèn luyện sức khỏe noi gương Bác Hồ vĩ đại. Liên đội trường Tiểu học Tiên Sơn đã triển khai bài tập thể dục giữa giờ cho học sinh của trường. Các em thực hiện các bài tập thể dục giữa giờ vào giờ ra chơi hàng ngày theo lời bài hát “Mái ...
 19/10/22  Tin của trường  17
BHYT và BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan ...
 20/10/22  Tin của trường  24
Kế hoạch hoạt động của một tuần là một việc thường xuyên liên tục trong hoạt động dạy học của nhà trường. Qua đó, giúp BGH và giáo viên, nhân viên nhà trường lắm bắt được mọi công việc cụ thể của từng ngày và xử lý những công việc mới phát sinh.