Giờ ra chơi ít ỏi trên thư viện

Mỗi giờ ra chơi bên cạnh dành 5 phút cho bài tập thể dục giữa giờ các em chỉ còn vỏn vẹn vài phút để vào Thư viện tìm cho mình một cuốn sách phù hợp mượn về nhà... Vất vả một chút với Thủ thư nhưng niềm vui và hạnh phúc khi thấy các em ham đọc sách là điều tuyệt vời nhất.