Sư cô chùa Long Phước Thọ Long Thành Đồng Nai tặng quà học sinh trường Tiểu học Tiên Sơn số 2.