Thầy trò trường tiểu học Tiên Sơn số 2 dâng hương tại đền Đô