Học sinh trường Tiểu học Tiên Sơn số 2 đạt 02 giải Ba trong cuộc thi cờ vua cấp tỉnh ngày 26-28/11/2016

Học sinh trường Tiểu học Tiên Sơn số 2 đạt 02 giải Ba trong cuộc thi cờ vua cấp tỉnh ngày 26-28/11/2016

 Tham gia giải cờ vua " Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang" năm 2016 do Sở giáo dục và Đào tạo Bắc Giang  kết hợp với sở Văn hóa tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 26-28/11/2016 trường Tiểu học Tiên Sơn số 2 có 2 học sinh tham gia lứa tuổi 7-8 và 9-10, Các em đã nhiệt tình hăng say thi đấu với niềm đam mê môn học trí tuệ. Các em đã có rất nhiều cố gắng, kết thức cuộc thi đạt 02 giải Ba cấp tỉnh ở nội dung đơn nữ và đơn nam. 

      Em Trịnh Lục Minh Dương đạt giải Ba cờ vua cấp tỉnh năm học 2016-2017

Em Đỗ Thị Huyền Trang đạt giải Ba cờ vua cấp tỉnh năm học 2016-2017

 

Bài viết liên quan