Hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kết thúc nửa chặng đường của năm học 2020-2021. CBGVNV trường TH Tiên Sơn vui mừng sơ kết học kỳ 1 để cùng nhìn nhận những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, thiếu sót trong học kỳ 2. Một năm học nhiều khó khăn trong việc thay sách cũng như tình hình dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn. Tập thể CBGVNV nhà trường luôn đồng lòng chung sức khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. 

Bài viết liên quan