KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Kế hoạch hoạt động của một tuần là một việc thường xuyên liên tục trong hoạt động dạy học của nhà trường. Qua đó, giúp BGH và giáo viên, nhân viên nhà trường lắm bắt được mọi công việc cụ thể của từng ngày và xử lý những công việc mới phát sinh.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6

I. Đánh giá công tác tuần 5

1. Duy trì nề nếp và LĐVS

- Thực hiện cơ bản những yêu cầu về nề nếp lao động vệ sinh, xếp xe và các hoạt động đầu giờ học. Khu Thần Chúc vẫn còn tình trạng GV để xe tự do dưới gốc cây, chưa tổ chức lại việc xếp xe GV và HS.

- GVCN, TPT Đội, cán bộ y tế tiếp tục kiểm tra đôn đốc học sinh làm vệ sinh điầu giờ các buổi học. Tổ chức cho đội ngũ cán bộ lớp; đội cờ đỏ của trường làm công tác tự quản để kiểm tra và đôn đốc các bạn, các lớp.

- Việc bố trí trang trí lớp thể hiện những Năng lực và Phẩm chất của học sinh ở một số lớp còn chưa hợp lý.

- Tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước cho HS.

2. Công tác chuyên môn

- Tập huấn sử dụng hệ thống học liệu khai thác trực tuyến trên baitap12bg và triển khai lại tại trường cho GV.

- Thẩm định xong phần mềm CSDL ngành ngày 4/10.

- Triển khai một số sân chơi, cuộc thi dành cho học sinh năm học 2022-2023:“Đấu trường VioEdu” ; Cuộc thi Olympic tiếng Anh(IOE) năm học 2022-2023(cấp huyện. Cuộc thi “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh”.

- Hoàn thiện hồ sơ cho 24 đồng chí tham gia thi GVG cấp huyện.

- Sáng ngày 5/10 HT tham dự Lễ phát động học tập suốt đời tại THCS Hoàng Ninh.

- Chiều thứ tư ngày 5/10 họp HĐ.

- Tăng cường luyện tập môn bóng đá chuẩn bị cho thi vòng bảng ngày 14/10.

- Triển khai xây dựng KH khảo thí và kiểm định chất lượng theo yc của PGD.

- Tổ chức hướng dẫn cài đặt Vssid cho HS và PHHS.

- Cử 05 giáo viên văn hoá tham gia lớp học nâng cao trình độ chuẩn do SGD tổ chức.

- Tiếp tục hoàn thiện trang trí lớp và nội vụ vệ sinh.

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra và GS đảng viên năm 2022.

- Tổ chức đánh mối tại khu Lương Viên và khu trung tâm.

- Công đoàn triển khai kế hoạch thu gom giấy vụn xây dựng quỹ thăm hỏi thầy cô giáo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2022-2023.

II. Kế hoạch công tác tuần 6

1. Duy trì nề nếp và LĐVS

- Tiếp tục duy trì tốt nề nếp lao động vệ sinh, xếp xe và các hoạt động đầu giờ học.

- Khu Thần Chúc đc Mai Hạnh bố trí việc xếp xe GV-HS.

- Những lớp trang trí lớp liên quan đến Phẩm chất và Năng lực học sinh mà chưa hợp lý cần bố trí lại cho hợp lý.

- Các đc phụ trách khu thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh và bơm nước cho công trình vệ sinh học sinh.

- Đồng chí TPT Đội triển khai cho các khu MHTT và TD giữa giờ từ tuần 6.  Khu Lương Viên đc Tiệp phụ trách, khu Thần Chúc đc Thiện phụ trách, khu trung tâm đc Hoa phụ trách và khu Kim Sơn đc Trang phụ trách.

2. Công tác chuyên môn

- Đồng chí Phạm thị Loan đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/10/2022. Thời khoá biểu khu trung tâm và Kim Sơn có sự thay đổi từ tuần 6.

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề

+ Kiểm tra toàn diện đc Trần Hoa, Tạ Ánh. Thời gian sáng thứ năm ngày 13/10.

+ Kiểm tra chuyên đề:  Hoàng Thị Ánh, Thanh Thảo, Ngoan, Tuyết, Đào, Hải. Thời gian trong tuần 6.

- Chuẩn bị đón đoàn giám sát của UBMTTQ huyện:

+ Thời gian ngày 12/10/2022

+ Địa điểm tại trường

+ Thành phần: BGH, CĐ, TTND, nhân viên, UBMTTQ xã Tiên Sơn và đại diện CMHS.

+ Nội dung: Giám sát các khoản thu năm học 2020-2021; 2021-2022 và đầu năm 2022-2023.

+ Đồng chí KT chuẩn bị BC và hệ thống hồ sơ

+ Đồng chí Mai Hạnh chuẩn bị NQ BGH và HĐ

+ Đồng chí Mai Hạnh PHT phân công người dạy cho đc Hoa và Huệ.

- Tẩy giun cho học sinh theo kế hoạch của Trạm y tế và cán bộ y tế trường học.

- Các đc GV mới ra trường nộp 6 tuần KHBD bản in(bản PDF) đã có dấu duyệt của BGH về cho HT ngày 11/10.

- Kiểm tra trang trí lớp của những lớp chưa hoàn thiện sau lần kiểm tra trước. Khu trung tâm và Lương Viên đc Mai Hạnh và đc Ngân. Khu Thần Chúc và Kim Sơn đc Văn Hạnh và đc Hoa.

- Trả các loại kế hoạch đã duyệt.

- Lớp 1 nộp học bạ cho HT trong tuần 6.

- Chiều thứ tư SHCM tại khu Kim Sơn.

- Tăng cường luyện tập môn bóng đá chuẩn bị cho thi vòng bảng ngày 14/10. Tuần 6 nhà trường tiếp tục rút các đc Hạnh và Trường ra để tăng cường thời gian luyện tập cho HS. Đề nghị các đc GVCN có tiết của 2 đc cho HS ôn tập, rất mong sự hợp tác chia sẻ của các đc. Chiều ngày các đc Hạnh, Trường, Huấn, Hiếu, Trang, Vân, Ngân đưa HS làm quen sân. Các đc có tiết của các đc trên cho HS ôn tập.

- Chiều ngày 10/10 đc Hoa họp đoàn thi bóng đá.

- Sáng thứ sáu ngày 14/10 các đc Văn Hạnh PHT, Mai Hạnh PHT, Trường, Hạnh, Huấn, Hiếu, Ngân, Trang, Vân, Hương và Hoa đưa học sinh đi thi tại Nông Lâm. Các đc GVCN ngày thứ sáu có tiết của các đc GV đưa HS đi thi tổ chức cho học sinh ôn tập.

- Tổ chức hướng dẫn cài đặt Vssid cho HS và PHHS. Đồng chí Hương KT hướng dẫn GVCN để GVCN hướng dẫn PHHS qua zalo.

- Đồng chí Văn Hạnh PBTCB hoàn thiện hồ sơ kiểm tra và GS đảng viên.

3. Công tác thống kê báo cáo

- Báo cáo theo yêu cầu công tác.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            Đã ký 

                                                                                   Nguyễn Văn Bắc