KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7

I. Đánh giá công tác tuần 6

- Duy trì khá tốt nề nếp lao động vệ sinh, xếp xe và các hoạt động đầu giờ học.

- Việc triển khai cho các khu MHTT và TD giữa giờ từ tuần 6 còn chậm.

2. Công tác chuyên môn

- Thay đổi thời khoá biểu khu trung tâm và Kim Sơn từ tuần 6.

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo KH đã xây dựng.

- Ngày 12/10 đón đoàn giám sát của UBMTTQ huyện về giám sát các khoản thu năm học 2020-2021 và 2021-2022

- Tẩy giun cho học sinh theo kế hoạch của Trạm y tế và cán bộ y tế trường học.

- Kiểm tra KHDH của GV mới ra trường một số đc nộp muộn.

- Kiểm tra trang trí lớp của những lớp chưa hoàn thiện sau lần kiểm tra trước.

- Trả các loại kế hoạch đã duyệt.

- Lớp 1 nộp học bạ cho HT trong tuần 6.

- Chiều thứ tư SHCM tại khu Kim Sơn.

- Tăng cường luyện tập môn bóng đá cho học sinh, ngày 14/10 thi bóng đá cụm đạt nhì cụm.

- Tổ chức hướng dẫn cài đặt Vssid cho HS và PHHS.

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra và GS đảng viên năm 2022.

- Hoàn thành việc xây dựng nhà xe và sửa cầu thang khu Lương Viên.

3. Công tác thống kê báo cáo

- Báo cáo theo yêu cầu công tác.

II. Kế hoạch công tác tuần 7

1. Duy trì nề nếp và LĐVS

- Tiếp tục duy trì tốt nề nếp lao động vệ sinh, xếp xe và các hoạt động đầu giờ học.

- Khu Lương Viên đc Văn Hạnh phân công vị trí để xe cho GV và HS.

- Đồng chí TPT Đội tiếp tục triển khai cho các khu MHTT và TD giữa giờ.

- GVCN theo dõi sức khoẻ học sinh, hiện tại nhiều lớp có học sinh nghỉ ốm nhiều. Lớp nào có dấu hiệu học sinh ốm nghỉ nhiều báo cáo cán bộ y tế và BGH.

2. Công tác chuyên môn

- Xây dựng TKB mới khi có giáo viên tin học tăng cường.

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề

+ Kiểm tra toàn diện đc Đỗ Thị Phong, Nguyễn Thị Lương. Thời gian sáng thứ ba ngày 18/10.

+ Kiểm tra chuyên đề:  Phương Anh, Ngô Nguyên, Nguyễn Nga, Thu Hà, Hoàng Ánh, Thanh Thảo, Ngoan, Tuyết, Đào, Hải. Thời gian trong tuần 7.

- Sáng thứ ba ngày 18/10 các đc Trường, Hạnh, Ngân, và Hoa đưa học sinh đi tập tại Nông Lâm.

- Sáng ngày 19/10 tập huấn công tác kiểm tra nội bộ trường học và công tác tài chính, thành phần HT, CTCĐ, KT.

- Khảo sát học sinh sáng thứ sáu ngày 21/10

- Chiều thứ tư Công đoàn tổ chức 20/10.

- Sáng ngày 21/10 khu Kim Sơn khởi động dự án.

- Tăng cường luyện tập môn bóng đá chuẩn bị cho thi vòng chung kết bóng đá tiểu học thời gian dự kiến ngày 19 và 20/10. Tuần 7 nhà trường tiếp tục rút các đc Hạnh và Trường ra để tăng cường thời gian luyện tập cho HS. Đề nghị các đc GVCN có tiết của 2 đc cho HS ôn tập, rất mong sự hợp tác chia sẻ của các đc.

- Chiều ngày 19/10 và 20/10 thi bóng đá.

3. Công tác thống kê báo cáo

- Báo cáo theo yêu cầu công tác.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                     Nguyễn Văn Bắc