KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8

I. Đánh giá công tác tuần 7

1. Duy trì nề nếp và LĐVS

- Duy trì tốt nề nếp lao động vệ sinh, xếp xe và các hoạt động đầu giờ học. Riêng lớp 5A2, 3A2, 5A, 4B, 2D vệ sinh còn chậm muộn. Lớp 2B và toàn bộ khu Lương Viên thực hiện việc xếp xe chưa tốt.

- Triển khai cho các khu MHTT và TD giữa giờ. Kết quả chưa tốt.

- Tình trạng học sinh nghỉ ốm nhiều song mức độ giảm dần trong tuần.

2. Công tác chuyên môn

- Xây dựng TKB mới.

- Hoàn thành kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch.

- Tham gia thi bóng đá vòng chung kết tại Nông Lâm. Kết quả không đạt giải.

- HT, CTCĐ, KT tham gia tập huấn công tác kiểm tra nội bộ trường học và công tác tài chính.

- Khảo sát 100% học sinh các lớp 4-5 theo KH. Kết quả có thông báo chi tiết riêng.

- Chiều thứ tư Công đoàn tổ chức 20/10.

- Sáng ngày 21/10 khu Kim Sơn khởi động dự án.

- Tăng cường cho học sinh tập luyện cờ vua chuẩn bị cho thi vòng bảng và cấp huyện.

3. Công tác thống kê báo cáo

- Báo cáo theo yêu cầu công tác.

II. Kế hoạch công tác tuần 8

1. Duy trì nề nếp và LĐVS

- Tiếp tục duy trì tốt nề nếp lao động vệ sinh, xếp xe và các hoạt động đầu giờ học.

- Đồng chí TPT Đội tiếp tục triển khai cho các khu MHTT và TD giữa giờ.

- GVCN tiếp tục theo dõi sức khoẻ học sinh, hàng ngày báo cáo cán bộ y tế và BGH về tình hình học sinh nghỉ do ốm, sốt.

2. Công tác chuyên môn

- Thực hiên TKB mới từ tuần 8 khi có giáo viên tin học tăng cường.

- Chuẩn bị các điều kiện cho Sở GD&ĐT kiểm tra từ 24/10 đến 27/10: KHDH; chuẩn bị giờ dạy cho SGD dự giờ; trang trí, nội vụ lớp học; hồ sơ GV; hồ sơ học sinh; đặc biệt quan tâm hệ thống vở ghi của HS, ghi chép đầy đủ, có nhận xét đánh giá của GV; quan tâm rén kỹ năng nói, trình bày, chào hỏi của HS; chuẩn bị việc dạy học có sử dụng ti vi…

 

- Ngày 25/10 thi cờ vua cụm tại TH Minh Đức, đc Hạnh và Trường đưa học sinh đi thi. Các lớp có tiết của 2 đc chủ động cho HS ôn tập. Chiều 24/10 đồng chí Ngô Hoa đi họp trưởng đoàn tại TH Minh Đức.

- GVCN khối lớp 4-5 tổ chức cho HS ôn tập chuẩn bị cho KTGK 1 dự kiến tuần 9 KT.

- Trong tuần 8 các đc PHT chuẩn bị đề và hệ thống hồ sơ kiểm tra.

- Thi GVG huyện vòng trình bày biện pháp, thời gian từ 25/10 tại TH Hồng Thái. PHT phân công người hỗ trợ và dạy thay GV dự thi.

- Thực hiện QĐ 2904/QĐ-BGDĐT về việc đính chính thông tư 27/2020/TT- BGDĐT ngày 4/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- Chiều thứ tư các lớp cho HS ôn tập.

- Hoàn thiện hồ sơ thi GVG tỉnh, đc Mai Hạnh PHT phụ trách.

- Việc duyệt bài: Các đc Thiện, Thảo của lớp 5, đc Nam, đc Thắm lưu ý thời gian gửi cho đảm bảo để tổ duyệt.

- Hồ sơ KTTD và CĐ mỗi cá nhân để trong 1 túi cúc; hồ sơ KT bộ phận mỗi bộ phận một túi.

3. Công tác thống kê báo cáo

- Báo cáo theo yêu cầu công tác.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                     Nguyễn Văn Bắc