Phát động ủng hộ đồng bào miền trung

Thiên tai, dịch bệnh luôn hoành hành, khúc ruột Miền Trung luôn phải gánh chịu những tổn thương rất lớn. Cùng chung sức đồng lòng động viên đồng bào Miền Trung vượt qua được khó khăn vất vả. Thương lắm miền trung: Thầy và trò trường TH Tiên Sơn cùng góp một phần nhỏ. 

 

Bài viết liên quan