Sự quan tâm của Trưởng phòng GD huyện Việt Yên với hoạt động Thư viện trường học của các trường TH trong huyện.

Thư viện trường học đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển giáo dục nói chung và của từng trường học, cấp học nói riêng. 

Thư viện là tiêu trí quan trọng hàng đầu để đánh giá sự phát triển giáo dục 

Cung cấp nguồn tài liệu thông tin, một thư viện phát triển theo hướng thân thiện tích cực thì luôn luôn có một môi trường văn bản tốt, là nơi thu hút bạn đọc không chỉ đến nghiên cứu tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, mà còn là nơi để vui chơi giải trí với nhiều hoạt động bổ ích giúp giáo viên, học sinh được giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học tập.

        

 

Bài viết liên quan