TRUYỀN THÔNG VỀ BHYT HỘ GIA ĐÌNH VÀ BHXH TỰ NGUYỆN

BHYT và BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

TRUYỀN THÔNG

VỀ BHYT HỘ GIA ĐÌNH VÀ BHXH TỰ NGUYỆN

BHYT và BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. BHYT và BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Trên tinh thần đó ngày 5/10 trong buổi họp hội đồng trường, thay mặt cho BGH nhà trường Đ/c Nguyễn Văn Hạnh- phó hiệu trưởng đã tuyên truyền chế độ chính sách BHXH tự nguyện tới toàn thể CBGVNV nhà trường. Từ đó mỗi CBGVNV là một tuyên truyền viên tới gia đình, người thân, người dân nơi mình cư trú.

Thứ nhất, về BHXH tự nguyện:

 Thực tế cuộc sống hiện nay có hơn 70% người cao tuổi vẫn đang phải tự lao động để kiếm sống hàng ngày. Trong khi đó, một bộ phận may mắn đang được hưởng lương hưu hàng tháng là nhờ đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hiện nay, với chính sách an sinh xã hội ưu việt, Đảng và nhà nước ta đã có chính sách cho người lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc được tham gia BHXH tự nguyện. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên; được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập để hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, từ 01/01/2018 được Nhà nước hỗ trợ 10% mức lượng tối thiểu khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức đóng hàng tháng = 22% x Mức thu nhập mà người lao động lựa chọn đóng.

Về chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, gồm:

+ Chế độ hưu trí: Được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện hưởng;

 + Thẻ Bảo hiểm Y tế: Được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế khi đến nhận lương hưu;

 + Chế độ Bảo hiểm xã hội một lần: Được thanh toán số tiền đã đóng nếu không tiếp tục tham gia;

 + Chế độ tử tuất: Được hưởng mai táng phí và tuất 1 lần nếu không may qua đời.

 Thứ hai, về BHYT hộ gia đình:

 Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của Đảng và nhà nước ta. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì mọi chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự chi trả. Quy định Bảo hiểm Y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với mọi người không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Về đối tượng đóng Bảo hiểm Y tế hộ gia đình là toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo Luật Bảo hiểm Y tế thuộc đối tượng đã tham gia Bảo hiểm Y tế theo các nhóm khác).

 Về nguyên tắc đóng, mức đóng Bảo hiểm Y tế hộ gia đình: Khi tham gia BHYT hộ gia đình, để được ngân sách nhà nước hỗ trợ bắt buộc phải tham gia đối với 100% thành viên hộ gia đình (trừ đối tượng quy định theo Luật Bảo hiểm Y tế thuộc đối tượng đã tham gia Bảo hiểm Y tế theo các nhóm khác).

Mức đóng:4,5% mức lương cơ sở/tháng. Giảm trừ mức đóng của các thành viên trong cùng hộ như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4.5 % mức lương cơ sở = 67.050. đồng/tháng và bằng 804.600đ/người/năm;

- Người thứ hai đóng bằng 70% người thứ nhất = 46.935 đồng/tháng và bằng 563.220đ/người/ năm;

- Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất = 40.230 đồng/tháng và bằng 482.760đ/người/ năm;

- Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất = 33.525 đồng/tháng và 402.300/người/ năm;

- Từ người thứ năm trở đi bằng 40% mức đóng của người thứ nhất = 26.820đ đồng/tháng và bằng 321.840đ/người/ năm;

Những trường hợp không tham gia đầy đủ các thành viên trong hộ gia đình (trừ đối tượng quy định theo Luật Bảo hiểm Y tế thuộc đối tượng đã tham gia Bảo hiểm Y tế theo các nhóm khác) thì mức đóng = 67.050. đồng/tháng và bằng 804.600đ/người/năm;

 (Tuy nhiên, phụ thuộc vào nguồn thu nhập hàng tháng, nhân dân có thể đăng ký mua BHYT hộ gia đình với mức 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm).

 Về quyền lợi, Khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; Thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế trong danh mục quy định của Bộ Y tế. Mặt khác khi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên, Người tham gia BHYT nếu có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Một số hình ảnh của buổi truyền thông

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hạnh- Phó HT tuyên truyền đến CBGVNV nhà trường

 

Với trách nhiệm trước quyền lợi, lợi ích, sức khỏe của nhân dân; trách nhiệm trước công tác an sinh xã hội của ngành; cấp ủy, BGH trường TH Tiên Sơn rất mong các đồng chí CBGVNV nhà trường tham gia tuyên truyền tới gia đình, người thân và nhân dân nơi mình cư trú tìm hiểu, nhận thức sâu sắc về quyền lợi, lợi ích của bản thân và gia đình khi thực hiện đăng ký tham gia tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người viết: NV Y Tế, Đỗ Văn Ngân