18/10/22  Tin của trường  40
Các đồng chí cũng biết trong một trường học để vận hành và hoạt động tốt thì bên cạnh đội ngũ giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy và quản lý lớp để có một nề nếp trong trường học thì không thể không nói tới tầm quan trọng không nhỏ của đội ngũ nhân viên hành chính như: Kế toán, Văn thư, Thư viện, ...
 19/10/22  Tin của trường  17
BHYT và BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan ...
 11/10/22  Tin tức từ Phòng  39
Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh về GD&ĐT; đặc biệt là hoàn thiện cơ chế chính sách về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, Kết luận số 51-KL/TW ngày ...
 13/01/22  Tin tức - Sự kiện  6465
Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện vòng 1, chu kỳ 2020-2022 bậc học mầm non Việt Yên diễn ra từ ngày 23/12 đến 31/12/2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.