Tổng kết công tác đảng chi bộ Trường Tiểu học Tiên Sơn số 2

Nhận được sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của Huyện ủy, chi bộ trường Tiểu học Tiên Sơn số 2 đã lãnh đạo và chỉ đạo có hiệu quả hoạt động của các đoàn thể.

Trong năm 2016, Chi bộ đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Các đoàn thể trong chi bộ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể, Ủy ban kiểm tra tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể làm tốt công tác dân vận, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tuyên truyền với toàn thể quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tình hình thực tiễn. Do vậy chất lượng đại trà của nhà trường, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm 2016 được nâng cao. Công tác xây dựng đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí đảm bảo quốc phòng an ninh được thực hiện tốt,vai trò của các đoàn thể chính được phát huy, lề lối làm việc của các đồng chí đảng viên trong chi bộ thường xuyên được quan tâm đổi mới.

Chi bộ đã chỉ đạo Đoàn-Đội tích cực tham gia các hoạt động, tham gia các cuộc thi do Huyện, Tỉnh đoàn tổ chức và đã đạt giải nhất cấp huyện, giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Đôi bờ sông thương. Đạt giải ba đôi nam nữ môn bóng bàn.

Với những kết quả trên, tại hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo của huyện ủy; tổng kết phong trảo thi đua, phong trào toàn dân; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 chi bộ trường Tiểu học Tiên sơn số 2 là một trong 7 tập thể được tặng giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017”

Ảnh: Đồng chí Trịnh Thị Thu Hương (thứ 5 từ trái sang) Bí thư chi bộ lên nhận giấy khen.

Ảnh: Giấy khen của chi bộ.

Hoàng An_GV trường TH Tiên Sơn 2